Film "Epokowe przesłanie prof. Fijałkowskiego"
Film "Rozmowa z Małym Jasiem"
Film "Jako człowiek odmawiam"
Film "Włodzimierz Fijałkowski - wierny przysiędze Hipokratesa"
Film "Jakie kwiaty dla prof. Wł. Fijałkowskiego?"

Pozycje książkowe - jako Autor:

Biologiczny rytm płodności a regulacja urodzeń
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973, 1974, 1978; wydania rosyjskie 1974, 1976

Dar rodzenia
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” / „Inco Veritas”,1983, 1985, 1988,1998; wydanie ukraińskie 1999 i litewskie

Ekologia i płeć
Warszawa: Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia, 1996

Ekologia rodziny. Ekologiczna odnowa prokreacji
Kraków: Rubikon, 2001, 2002

Wł. Fijałkowski Ekologia rodziny

Jestem od poczęcia. Pamiętnik dziecka w pierwszej fazie życia
Częstochowa: Tygodnik Katolicki “Niedziela”, 2002

Wł. Fijałkowski Jestem od poczęcia

Ku afirmacji życia
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1977, 1982, 1989; Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1993; Lublin: Gaudium, 2003

Wł. Fijałkowski Ku aformacji zycia

Miłość w spotkaniu płci
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1977, 1984

Moja droga do Prawdy
Kraków: Rubikon, 2002

Moja droga do prawdy
Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1991

Moja Droga do Prawdy

Naturalny rytm płodności
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981-1985

Wł. Fijałkowski Naruralny rytm płodności

Niewykorzystany dar płci
Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997; Warszawa: Wydawnictwo WAM, 1998

O miesiączkowaniu i jego zaburzeniach
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974, 1981, 1986

Ojcostwo na nowo odkryte
Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1996

Regulacja urodzeń jako czynnik humanizujący współżycie seksualne
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1973

Rodzicielstwo w zgodzie z naturą. Ekologiczne spojrzenie na płciowość
Poznań: Fundacja “Głos dla Życia”, 1999

Rodzi się człowiek
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973-1987; Włocławek: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2006

Wł. Fijałkowski Rodzi się człowiek

Seks okiełznany? Twórcze przeżywanie płci
Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1991

Spotkania w szkole rodzenia
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987

Szkoła rodzenia
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1967,1974, 1977

Szkoła rodzenia oparta na podstawach psychologicznych
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1967

Szkoła rodzenia w programie prokreacji ekologicznej
Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003

Sztuczne poronienie czy odpowiedzialne rodzicielstwo
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983

U progu rodzicielstwa
Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1992, 2003

W szkole rodzenia.... Odkrywanie radości rodzicielstwa
Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MAKmed, 1996

Wł. Fijałkowski W szkole rodzenia

Żyć chwilą obecną – wybory łatwe i trudne
Kraków: Wydawnictwo M, 1997, Rubikon, 2000, 2001

Pozycje książkowe - jako Współautor:

Brodziński Witold i in.
Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981, 1989

Czyszanowska Teresa i in.
Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981

Jędrzejewska-Wróbel Roksana
Oto jestem, Ilustrowana opowieść o pierwszych miesiącach życia człowieka
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1998, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

Karpińska Bożena
Ruch a zdrowie kobiety
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1977, 1981, 1985

Neugebauer Krystyna, Stelmaszczyk Anna
Dar jedności. Nowe spojrzenie na erotyzm człowieka
Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych,1988

Markowska Renata, Michalczyk Halina, Sadowska Ludwika
Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii
Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 1997, 1998, 1999
Musur Maria

Gimnastyka dla kobiet w czasie ciąży i połogu: (psychofizyczne przygotowanie do porodu)
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1968

Szaniawska-Chudzińska Jadwiga
Ćwiczenia dla kobiet w ciąży i połogu
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979, 1984

Lisiecka-Berkan Maria, Małolepsza Ewa
Miłość, prokreacja, odpowiedzialność
Warszawa: Wiedza Powszechna 1987

Fijałkowski Włodzimierz i in.
A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Katecheza przedmałżeńska w pytaniach i odpowiedziach
Poznań: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, 1980

Fijałkowski Włodzimierz i in.
Przygotowanie do naturalnego porodu
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987

Autor przedmowy/wstępu:

Billings Evelyn, Billings John J., Catarinich Maurice
Atlas metody owulacji Billingsa : obraz śluzu w czasie płodności i niepłodności
Poznań : "Pallottinum", 1998

Mucharski Jan Paweł
Naturalne planowanie rodziny
Lubartów, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2001

Wójcik Elżbieta
Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1998

Trobisch Ingrid
Być kobietą
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1981, 1983, 1999

Redakcja, współpraca redakcyjna:

Billings Evelyn, Westmore Ann
Metoda Billingsa : sterowanie płodnością bez pomocy środków farmakologicznych i mechanicznych
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1986

Brodziński Witold i in.
Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981, 1989

Czyszanowska Teresa i in.
Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981

Dudzis Krystyna, Fijałkowski Włodzimierz, Madej Andrzej (wybór i oprac.)
Znaki miłości : nie tylko dla narzeczonych
Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1990

Fijałkowski Włodzimierz i in.
Przygotowanie do naturalnego porodu
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.