Film "Epokowe przesłanie prof. Fijałkowskiego"
Film "Rozmowa z Małym Jasiem"
Film "Jako człowiek odmawiam"
Film "Włodzimierz Fijałkowski - wierny przysiędze Hipokratesa"
Film "Jakie kwiaty dla prof. Wł. Fijałkowskiego?"

Życiorys prof. Włodzimierza Fijałkowskiego napisany przez niego osobiście na jego maszynie do pisania z jego ręcznymi poprawkami.

WF życiorys 1

 

 

portretDuzyProf. dr hab. n. med. Włodzimierz Fijałkowski był wybitnym lekarzem ginekologiem - położnikiem, szeroko znanym w całej Polsce, a także na świecie, jako twórca polskiego modelu Szkoły Rodzenia, promotor rodzicielstwa zgodnego z naturą, popularyzator wiedzy z zakresu naturalnego planowania rodziny i psychologii prenatalnej oraz znamienity obrońca życia, małżeństwa i rodziny. Urodził się 4 czerwca 1917 r. roku w Bobrownikach n/ Wisłą (woj. bydgoskie). Ukończył klasyczne Liceum im. Św. Stanisława Kostki przy Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Studia medyczne rozpoczął w 1935 r. w Szkole Podchorążych Sanitarnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuował je w tajnym nauczaniu w Warszawie oraz po zakończeniu wojny w Edynburgu (Szkocja). Brał udział w kampanii wrześniowej jako lekarz oddziałów administracyjnych Sztabu Głównego w Szpitalu Ujazdowskim. Za swoją działalność w Ruchu Oporu został aresztowany. Początkowo więziony w Radomiu, potem w obozach koncentracyjnych w Birkenau-Brzezince oraz Wirtembergii.

Po powrocie do Polski pracował w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych w Gdańsku. W okresie dwóch lat uzyskał drugi stopień specjalizacji oraz doktorat w zakresie nauk medycznych.

W listopadzie 1948 r. zawarł związek małżeński z Zofią Staszewską i przeniósł się do Wrocławia. Był ojcem czwórki dzieci.

W latach 1948 - 1949 pełnił funkcję asystenta w Klinice Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Następnie przez sześć lat pracował w Szpitalu Powiatowym w Bystrzycy Kłodzkiej, tworząc tam od podstaw oddział ginekologiczny. W kwietniu 1955 r. rozpoczął pracę w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.

Gdy w 1956 r. wprowadzono ustawę o "Dopuszczalności przerywania ciąży", postawa dr. Fijałkowskiego była jednoznaczna. Na kartach zdrowia pacjentek zgłaszających się do przerwania ciąży wpisywał: "Jako człowiek odmawiam...."

W 1957 r. zorganizował na terenie Kliniki Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi doświadczalny kurs profilaktyki porodowej, gdzie przez około 5 lat kształtował się model polskiej Szkoły Rodzenia.

W 1966 r. Włodzimierz Fijałkowski otrzymał stopień docenta po zatwierdzeniu rozprawy habilitacyjnej pt. "Szkoła rodzenia oparta na podstawach psychologicznych".

W tym samym czasie w Przychodni Zdrowia Rodziny prowadził w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego doroczne kursy dla lekarzy, rehabilitantów i psychologów zatrudnionych w pionie ginekologiczno-położniczym na terenie całego kraju.

W 1974 r. zmuszono Go do opuszczenia Akademii Medycznej. Decyzję uzasadniono na piśmie: "Ze względów dogmatycznych nie przerywa ciąży", "(...) bez wiedzy i zgody rektora wykłada w seminarium duchownym", "(...) ma zły wpływ na młodzież". Po odejściu z kliniki rozpoczął pracę w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka, niezmiennie służąc swoją wiedzą i pomocą brzemiennym kobietom. Wiosną 1983 r. psychoprofilaktyką przygotowania do porodu objął również ojców oczekujących narodzin swego dziecka.

Wiosną 1981 r. ówczesny rektor Akademii Medycznej w Łodzi oficjalnie przeprosił doc. Fijałkowskiego za nieuzasadnione zwolnienie i przywrócił Go do pracy na uczelni.

W 1985 r. przechodząc na emeryturę został wyróżniony Nagrodą I stopnia Rektora AM w Łodzi "Za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze". W 1992 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi przyjęła uchwałę o nadaniu Włodzimierzowi Fijałkowskiemu naukowego tytułu profesora.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski podjął współpracę z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi w zakresie scenariusza i konsultacji naukowej. Był współautorem kilku filmów o tematyce związanej ze Szkołą Rodzenia, z naturalnym porodem i naturalnym karmieniem. Był cenionym recenzentem publikacji w zakresie zdrowia prokreacyjnego i życia rodzinnego. Stale współpracował z wieloma popularnymi pismami, m.in. z bardzo lubianym przez młode mamy "Twoim Dzieckiem" (ponad 40 lat współpracy). Był członkiem zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika "Naturalne Planowanie Rodziny" i wielu innych.

Przez kilka lat działał w Komisji ds. Rodziny przy Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi. Od 1969 r. związany był z ruchem Focolari . Od 1975 r. wykładał medycynę pastoralną w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i we Włocławku.

Prof. Włodzimierz. Fijałkowski uczestniczył w pracach różnych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (w latach 1974-1985 przewodniczący Sekcji Psychosomatycznej), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Sekcji Psychologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 1984 roku jej honorowy przewodniczący), Międzynarodowej Federacji dla Promocji Życia Rodzinnego (International Federation for Family Life Promotion), Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Pre- i Perinatalnej ( w latach 1978-1986 był członkiem Zarządu) oraz Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Wieloletni przewodniczący Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa i członek honorowy tego Towarzystwa. Od 1994 r. był Profesor członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Życia.

Dorobek naukowy Profesora stanowi ponad 150 prac oryginalnych, kazuistycznych i poglądowych, dwie monografie naukowe ("Biologiczny rytm płodności a regulacja urodzin" oraz "Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia"), 27 książek (prawie każda z nich miała wiele wydań) oraz ponad 1000 artykułów popularnonaukowych, drukowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Swoje publikacje kierował do szerokich kręgów czytelników, do wszystkich zaangażowanych w dzieło ochrony macierzyństwa i poczętego dziecka, do lekarzy i położnych, pedagogów i psychologów, socjologów i polityków, a przede wszystkim do matek i ojców pragnących, aby w ich rodzinach życie rozwijało się zgodnie z prawami natury i osobowym prawem człowieka. W swoich książkach ? "Rodzi się człowiek", "Miłość w spotkaniu płci", "Dar rodzenia", "Ku afirmacji życia", "Spotkania w szkole rodzenia" oraz w tysiącach wykładów, prelekcji i spotkań z czytelnikami, Prof. Fijałkowski wypowiadał się, nie tylko jako lekarz ginekolog i twórca Szkoły Rodzenia, ale przede wszystkim jako humanista i człowiek wierny nauce Kościoła. Opierał się na uzasadnieniach natury ekologicznej, podkreślając, że rodzina, układ między rodzicami i łono matki tworzą wewnętrzne, naturalne środowisko, którego nie wolno niszczyć. Uczniowie, pacjenci, czytelnicy i słuchacze cenili Profesora nie tylko za wysoką kompetencję, ale również za wielką życzliwość i serdeczność, a także za wspaniałe poczucie humoru.

Prof. Fijałkowski blisko współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi i prorodzinnymi, m.in. z Telefonem Zaufania, Polską Federacją Ruchów Obrony Życia oraz Fundacją Human Life International - Europa.

W 1979 r. Prof. Włodzimierz Fijałkowski otrzymał Nagrodę Towarzystwa Naukowego Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, w 1993 r. nagrodę "Za zasługi dla miasta Łodzi", w 1998 r. Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Pietrzaka, w 1991 r. medal "Pro Ecclesia et Pontificae" oraz Krzyż Komandorski św. Grzegorza Wielkiego z Gwiazdą. Za całokształt niestrudzonej działalności na rzecz rodziny, w 1997 r. Profesora uhonorowano Dyplomem Uznania przyznanym przez Radę do Spraw Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim i Marszałku Sejmiku Samorządowego. Prof. Fijałkowskimu przyznano także nagrodę im. Jerzego Ciesielskiego oraz Honorową Złotą Odznakę Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia. W marcu 2002 r. Prof. Włodzimierz Fijałkowski otrzymał Nagrodę Towarzystwa Naukowego KUL im. Ks. Idziego Radziszewskiego "Za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego." Profesor był również członkiem Stowarzyszenia Rycerskiego Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski zmarł 15 lutego 2003 r. w Łodzi.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.